คลังความรู้ >> พลังงานทดแทน >> แก๊สโซฮอล์ >> ฐานข้อมูล นโยบายและประกาศ (Database, Policy and Announcements) >> เอทานอล
ข้อมูลเอทานอลรายปี

วันที่ 2 ต.ค. 2563 share facebook
 
1. ปี พ.ศ. 2561
2. ปี พ.ศ. 2562
3. ปี พ.ศ. 2563

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537