ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. เดินหน้า MOU. สถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง พัฒนาหลักสูตรด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

วันที่ 25 ส.ค. 2563 share facebook
       นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กับ สถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง โดยพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญของ พพ. เพื่อให้ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละมหาวิทยาลัย ณ อาคาร 2 (ตึกเหลือง) พพ. เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563
       โดยสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำไปใช้ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำไปใช้ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำไปใช้ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร สำหรับนักศึกษาที่จะผ่านการเรียนหลักสูตรนี้ จะต้องผ่านการทดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานที่ พพ. กำหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตร พร้อมที่จะเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญจาก พพ. คาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุด

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537