ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. จัดอบรมความรู้พื้นฐานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

วันที่ 21 ส.ค. 2563 share facebook
นายวันชัย บันลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ความรู้พื้นฐาน สร้างจิตสำนึกด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแก่เจ้าหน้าที่ พพ. จำนวน 75 คน ณ โรงแรม เซนต์ โทรเปซ บีช รีสอร์ท และศึกษาดูงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2563

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537