ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. จัดอบรมความรู้พื้นฐานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

วันที่ 20 ส.ค. 2563 share facebook
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้พื้นฐานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อพัฒนาบุคลากร พพ. ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีบุคลากร พพ. เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 75 คน พร้อมเยี่ยมชมศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานภาคอาคารและที่อยู่อาศัย ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537