ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 เปิดโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 เปิดโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีนายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มาเป็นประธาน และนายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยี เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537