ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. จัดฝึกอบรมพัฒนาและส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 4.0 สำหรับชุมชนผู้ผลิตกล้วยตาก

วันที่31 ก.ค. 2563 share facebook
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานการเปิดการจัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 4.0 ณ ห้องประชุม อาคารนิทรรศการธรรมชาติวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2563

การผลิตกล้วยตากที่ผ่านมาซึ่งยังคงใช้การตากแดดแบบธรรมชาติ มักประสบปัญหากล้วยเสียหายเนื่องจากเปียกฝน และปัญหาด้านความสะอาดจากการรบกวนของแมลงและสัตว์ต่างๆ พพ. จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 4.0 สำหรับชุมชนผู้ผลิตกล้วยตาก โดยได้จัดสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ชุมชนจำนวน 25 ระบบ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายบางส่วนและส่วนที่เหลือ พพ. เป็นผู้จ่ายสมทบ และจัดอบรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการอบแห้งผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสุขอนามัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยและการทำธุรกิจกล้วยตากผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการผลิตกล้วยตากแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537