ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร "ประสิทธิภาพพลังงานในบ้านอยู่อาศัย" และ หลักสูตร "ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์"ให้กับเจ้าหน้าที่กองร้อยฯ
share facebook

ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร "ประสิทธิภาพพลังงานในบ้านอยู่อาศัย" และ หลักสูตร "ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์"ให้กับเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 127 ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2563


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537