ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) จัดการถ่ายทอดโครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร"การประยุกต์ใช้งานระบบเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าสำหรับชุมชน" ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 ผู้เข้ารับการถ่ายทอด จำนวน 40 คน
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) จัดการถ่ายทอดโครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร"การประยุกต์ใช้งานระบบเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าสำหรับชุมชน" ผู้เข้ารับการถ่ายทอด จำนวน 40 คน กล่าวต้อนรับโดย นายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4(จ.หนองคาย) ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537