ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) ให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แก่กลุ่มตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยการนำของสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้รับความรู้และเป็นแนวทางฯ
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) ให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แก่กลุ่มตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 27 คน โดยการนำของสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้รับความรู้และเป็นแนวทางในการจัดการบริหารด้านพลังงานครบวงจรในชุมชนต่อไป วันที่ 23 มิถุนายน 2563

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537