การพิจารณาออกใบอนุญาต พค. 2 กรณีแจ้งความเห็นต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสำหรับใช้ในช่วงประกาศพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน
share facebook
 
ตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มีหน้าที่ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุมของสถานประกอบการเพื่อจัดทำรายงานผลการตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม เพื่อแจ้งความเห็นให้สำนักงาน กกพ. แล้วนั้น
 
เนื่องจากมีการประกาศพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด ทำให้ พพ.ไม่สามารถมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุมของสถานประกอบการได้
 
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว พพ.จึงได้ปรับปรุงขั้นตอนการแจ้งความเห็น กกพ. สำหรับใช้ในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนี้
 

 
หมายเหตุ
หลังยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกตรวจสอบข้อเท็จจริง หากปรากฏว่าระบบผลิตพลังงานควบคุมไม่ปลอดภัยจะแจ้งให้สถานประกอบการปรับปรุงระบบผลิตพลังงานควบคุม และจะพักใช้ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมจนกว่าจะปรับปรุงระบบผลิตพลังงานควบคุมให้ปลอดภัย
 
หากสถานประกอบการมีความประสงค์ใช้ขั้นตอนดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้
-ขั้นตอนการแจ้งความเห็น กกพ. (ปรับปรุงใหม่) ( DOC, PDF ) 
-แบบส่งชื่อผู้ส่งข้อมูลระบบผลิตพลังงานควบคุม ( DOC, PDF)
-แบบส่งข้อมูล solar roof ( DOC, PDFตัวอย่างการกรอกข้อมูล
-แบบส่งข้อมูล solar farm ( DOC, PDF)
-แบบส่งข้อมูล gas turbine ( DOC, PDF)
-แบบส่งข้อมูล steam turbine ( DOC, PDF)
-แบบส่งข้อมูล combine cycle ( DOC, PDF)
-แบบส่งข้อมูล gas engine ( DOC, PDF) ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
-แบบส่งข้อมูล diesel engine ( DOC, PDF)
-แบบส่งข้อมูล wind turbine ( DOC, PDF)
-แบบส่งข้อมูล hydraulic turbine ( DOC, PDF)
 
กลุ่มพลังงานควบคุม
กองกำกับการอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
โทรศัทพ์ 0 2226 1827 โทรสาร 0 2226 1379
อีเมล์ erc@dede.go.th

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537