โครงการสนับสนุนเพื่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล
share facebook
 
                กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี (มทส.) ดำเนิน "โครงการสนับสนุนเพื่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การสนับสนุนให้กับกลุ่มเกษตรกรสำหรับจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลให้โรงไฟฟ้าชีวมวลบริเวณใกล้เคียง โดยจะสนับสนุนเครื่องจักร (เครื่องสับไม้พร้อมส่วนประกอบ) ให้เกษตรกรที่รวมตัวกันในลักษณะของวิสาหกิจชุมชน เพื่อดำเนินการผลิตไม้สับแล้วนำไม้ไปส่งให้กับผู้ใช้ (โรงไฟฟ้าชีวมวล) ในพื้นที่แทนการขายไม้ท่อน ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และส่งผลให้ครอบครัวของเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการสนับสนุนเพื่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537