ข่าวและประกาศ >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง >> ข่าวประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีวัดศักยภาพพลังงานลมในพื่นที่แหล่งลมดี จำนวน ๕ รายการ (พื้นที่จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่12 มี.ค. 2563 share facebook
 
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็นถึงวันที่ 17 มีนาคม 2563
ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ e-mail : procure@dede.go.th
  รายการเอกสารแนบ
Download(File)
ร่างประกาศประกวดราคา
ใบ ปร. 4-6 (1)
ใบ ปร. 4-6 (2)
ใบ ปร. 4-6 (3)
ใบ ปร. 4-6 (4)
ใบ ปร. 4-6 (5)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
แบบปรับปรุง
ข้อกำหนดทางด้านเทคนิค
TOR จ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีวัดศักยภาพพลังงานลมในพื่นที่แหล่งลมดี จำนวน ๕ รายการ (พื้นที่จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537