โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามกฎหมายในภาคอาคารธุรกิจตามแผนพัฒนา Electronics Monitoring ในอาคารควบคุม
share facebook
 
 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามกฎหมายในภาคอาคารธุรกิจตามแผนพัฒนา Electronics Monitoring ในอาคารควบคุม
 
- ประกาศหลักเกณฑ์ ( PDF )
- ตัวอย่างใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ( PDF)
- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ( PDF , Word )
- หนังสือมอบอำนาจ ( PDF, Word)
 
 
การขยายเวลารับสมัครโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามกฎหมายในภาคอาคารธุรกิจตามแผนพัฒนา Electronics Monitoring ในอาคารควบคุม (ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563)
 
- ประกาศหลักเกณฑ์ ( PDF )
- ประกาศขยายเวลา ( PDF
- ตัวอย่างใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ( PDF , Word )
- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ( PDF , Word )
- หนังสือมอบอำนาจ ( PDF , Word )
 

การขยายเวลารับสมัครโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามกฎหมายในภาคอาคารธุรกิจตามแผนพัฒนา Electronics Monitoring ในอาคารควบคุม (ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563)
- ประกาศขยายเวลา ( PDF )
- ตัวอย่างใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ( PDF , Word )
- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ( PDF , Word )
- หนังสือมอบอำนาจ ( PDF , Word )

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537