ข่าวและประกาศ >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12 รายการ (e-bidding) เลขที่ 8/2563

วันที่13 ก.พ. 2563 share facebook
 
  รายการเอกสารแนบ
Download(File)
ประการ ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12 รายการ (e-bidding)
TOR ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12 รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537