ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การจ่ายเงินค่าชดเชยเป็นกรณีพิเศษแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนลำปะทาว จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 25 ธ.ค. 2562 share facebook

นายวันชัย บันลือ​สินธุ​์​ รองอธิบดี​กรมพัฒนา​พลังงาน​ทดแทน​และ​อนุรักษ์​พลังงาน​ (พพ.) ลง​พื้นที่​ตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินค่าชดเชยเป็นกรณีพิเศษแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนลำปะทาว จังหวัดชัยภูมิ และพบปะราษฎร​จากตำบลเก่าย่าดี ณ อาคารศาลาประชาคม​ ศาลากลาง​จังหวัด​ชัยภูมิ​ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม​ 2562

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการเพื่อจ่ายเงินค่าชดเชยเป็นกรณีพิเศษแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนลำปะทาว จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 บัญชี รวม 394 ราย ในวงเงิน 177,755,320 บาท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการจ่ายเงินค่าชดเชยเป็นกรณีพิเศษแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนลำปะทาว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธาน มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและราษฎรในจังหวัดชัยภูมิ ตลอดจนผู้แทนจาก พพ. ร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลการจ่ายเงินและจำนวนเงินค่าชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ คณะกรรมการฯ ได้มีมติในที่ประชุมกำหนดให้จ่ายเงินครั้งแรกแก่ราษฎรจำนวนทั้งสิ้น 394 ราย ในระหว่างวันที่ 23 – 26 ธันวาคม 2562

เกือบ 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ของโครงการไฟฟ้าพลังน้าลำปะทาว ได้ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน เกิดการใช้ประโยชน์จากการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้า กว่าปีละ 18.41 ล้านหน่วย ช่วยประหยัดเงินจากการนำเข้าพลังงานปีละ 25 ล้านบาท เกิดผลประโยชน์ด้านชลประทาน ที่สามารถส่งน้ำเพื่อการเกษตรกว่า 27,000 ไร่ ให้ชาวชัยภูมิ และพืนที่ใกล้เคียง ได้ใช้พลังงานสะอาด การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ชุมชน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537