ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. สนับสนุนผู้ประกอบการ 45 ราย เข้าร่วมโครงการติดตั้งพาราโบลาโดม ปี 2562

วันที่ 18 ธ.ค. 2562 share facebook

นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 และพิธีมอบโล่แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2561 ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงกระบวนการติดตั้งระบบฯ ให้ได้มาตรฐานตามแบบ พพ. ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา และแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการติดตั้งระบบฯ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ปี 2562 จำนวน 45 ราย พร้อมกันนี้ยังได้จัดพิธีมอบโล่แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 จำนวน 27 ราย เพื่อประกาศเกียรติคุณ และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ที่ได้รับการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กับ พพ. ต่อไป

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537