ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. ฝึกอบรมเทคโนโลยีอบแห้งด้วยพาราโบล่าโดม แปรรูปผลผลิตในพื้นที่พระราชดำริ

วันที่ 13 ธ.ค. 2562 share facebook

นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิด "การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดมในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนการสาธิตการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดมสำหรับพื้นที่พระราชดำริ" ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนำชมภู ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562

ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ โดยมีเป้าหมายให้ถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในชุมชนตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี พพ. จึงได้ติดตั้งระบบอบแห้งด้วยพาราโบล่าโดม จำนวน 5 ระบบ และจัดการฝึกอบรมเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยการใช้พาราโบล่าโดม การควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน GMP การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการจัดการการผลิต การคิดต้นทุน การตลาด การสร้างแบรนด์ และการออกแบบโลโก้ เพื่อให้เกษตรกรมองเห็นภาพรวมของการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ในการผลิตสินค้าเชิงพาณิชย์ โดยมีผู้แทนจากกลุ่มส่งเสริมอาชีพต่างๆ รวม 38 คน เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 16 ธันวาคม 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537