ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. จัดแถลงผลการดำเนินงาน“โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ประจำปี 2562

วันที่ 13 ธ.ค. 2562 share facebook
นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานแถลงผลการดำเนินงาน"โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ประจำปี 2562 ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ พ.ศ. 2558 – 2579 (EEP 2015) และ Energy 4.0 ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไว้ตามภาคเศรษฐกิจที่มีการใช้พลังงานมาก ได้แก่ ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ และภาคบ้านอยู่อาศัย โดยใช้กลยุทธ์และมาตรการดำเนินงานแบบผสมผสานทั้งมาตรการบังคับใช้ด้วยกฎหมาย และมาตรการจูงใจสนับสนุนทางการเงิน โดยเฉพาะการอนุรักษ์พลังงานในภาคอาคารขนาดใหญ่ตามกฎหมาย ให้มีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและรายงานการจัดการพลังงาน ทั้งนี้ พพ. ยังได้ผลักดันให้มีการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Building Energy Code หรือ BEC) กับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรืออาคารดัดแปลง ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร โดยต้องออกแบบอาคารให้มีการอนุรักษ์พลังงาน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ปัจจุบันได้กำหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดย พพ. ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ภายในปี 2562 นำร่องใช้กับอาคารขนาดใหญ่พื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปก่อน และทยอยบังคับใช้กับอาคารพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร และ 2,000 ตารางเมตร ภายใน 3 ปี

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537