สัมมนา IoT เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
share facebook
นายโสภณ มณีโชติ ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวเปิดการสัมมนาทางวิชาการ "การประยุกต์ใช้ IoT เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Internet of Things for Energy)” ภายใต้โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ IoT เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีผู้แทนจากอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมมากกว่า 400 คน ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ คลองห้า จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537