ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. นำคณะผู้ประกอบการเยี่ยมชมความสำเร็จ Thailand Energy Awards และ ASEAN Energy Awards

วันที่ 29 พ.ย. 2562 share facebook

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการโรงงาน อาคาร และธุรกิจด้านพลังงาน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานผลสำเร็จของผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2019 ด้านอนุรักษ์พลังงาน รางวัลดีเด่น อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อาคารเขียว(Green Building) ณ อาคาร SCG Health Center บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
อาคาร SCG Health Center สร้างขึ้นภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green building โดยอาคารถูกจัดวางให้สอดคล้องกับทิศทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ เพื่อลดผลกระทบของความร้อนจากดวงอาทิตย์ กรอบอาคารเลือกใช้กระจก Laminated Insulated Glass Unit แบบมีช่องระหว่างกระจกบรรจุก๊าซเฉื่อย เพื่่อป้องกันความร้อนไม่ให้เข้าสู่อาคาร และบริเวณใต้หลังคาบุด้วยฉนวน Polystyrene Foam เพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร มีการใช้ไฟฟ้าหลอด LED พร้อมทั้งระบบผลิตพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ ซึ่งมีกำลังผลิตทั้งหมด 120 กิโลวัตต์ คิดเป็นการใช้พลังงานทดแทนประมาน 25 เปอร์เซ็นต์


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537