ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. จัดกิจกรรม “พลังงานพารวย ช่วยชาติ ช่วยประชาชน” นำองค์ความรู้ด้านพลังงานสู่ชุมชน

วันที่ 23 พ.ย. 2562 share facebook
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พพ. กว่า 100 คน ลงพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน และเป็นประธานเปิดกิจกรรม "พลังงานพารวย ช่วยชาติ ช่วยประชาชน" ณ ชุมชนบ้านบ่อหลวง ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 โดยนำองค์ความรู้ด้านพลังงานลงสู่ชุมชน สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน ที่จะส่งเสริมพลังงานในระดับชุมชน ด้วยแนวคิด "พลังงานของทุกคน" หรือ "Energy For All" ซึ่งในกิจกรรมมีการจัดแสดงเทคโนโลยีทางด้านพลังงานในระดับชุมชน จากศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) อาทิ ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น เพื่อให้ชาวบ้านชุมชนบ้านบ่อหลวง ได้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านพลังงานเพิ่มมากขึ้น เกิดการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่ชุมชน พร้อมกันนี้ พพ. ยังได้มอบชุดองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน เป็นตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ชุมชนได้ศึกษาและใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมสัมผัสได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชน นอกจากนี้ พพ. ยังได้จัดกิจกรรม CSR เป็นการมอบชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อหลวง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537