ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. จัดการอบรม "กลยุทธ์การสื่อสารสู่ชุมชน"

วันที่ 22 พ.ย. 2562 share facebook
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการอบรม "กลยุทธ์การสื่อสารสู่ชุมชน” เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พพ. มีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันนโยบายและแนวทางการทำงานของกระทรวงพลังงานที่มุ่งให้ความสำคัญกับชุมชน ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงพลังงานอย่างเท่าเทียมเสมอภาค ภายใต้แนวคิด Energy For All พลังงานเพื่อทุกคน พพ. จึงได้จัดอบรมและเชิญ คุณคำรณ หว่างหวังศรี ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริงกับการสัมผัสชุมชนยาวนานกว่า 40 ปี มาถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับชุมชน พร้อมแง่คิด และแรงกระตุ้นที่เป็นประโยชน์กับการสื่อสารสู่ชุมชน เพื่อให้การทำงานของ พพ. กับชุมชนบรรลุได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอรีน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537