ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การสัมมนา "CoDE @ ASOKE" โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามกฎหมายในภาคอาคารธุรกิจตามแผนพัฒนา Electronics Monitoring ในอาคารควบคุม

วันที่ 22 พ.ย. 2562 share facebook
นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา "CoDE @ ASOKE" โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามกฎหมายในภาคอาคารธุรกิจตามแผนพัฒนา Electronics Monitoring ในอาคารควบคุม โดยในโครงการได้ทำการคัดเลือกอาคารธุรกิจ อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า โรงพยาบาล โรงแรม สถานศึกษา และที่พักอาศัย ในพื้นที่ช่วงถนนอโศกมนตรี และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการ และสนับสนุนงบประมาณบางส่วนเพื่อปรับเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) ด้านดิจิทัลพลังงานภายในพื้นที่อาคารเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานและพัฒนาเป็น Building Energy Management Platform เพื่อนำผลที่ได้ไปวางแผนประกอบการกำหนดนโยบาย และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดิจิทัลพลังงานต่อไป ณ อาคารสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนอโศกมนตรี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537