รมว.พลังงาน ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย พพ.
share facebook
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตรวจเยี่ยมกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยมีนายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดี พพ. ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน และข้าราชการ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมอบนโยบาย และแนวทางการทำงานให้กับผู้บริหารและข้าราชการ พพ. ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562
นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า "พพ.ถือว่า มีส่วนสำคัญมากในกระทรวงพลังงาน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมาก และสอดรับกับทิศทางนโยบายของกระทรวง คือ นโยบาย "Energy For All เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยกระทรวงพลังงาน เป็นหัวใจหลัก ที่เข้าไปถึงเศรษฐกิจฐานรากมากที่สุด โดยสิ่งที่ให้นโยบายไป คือ การทำงานโดยใช้แนวคิดหลักเพื่อไปเสริมความแข็งแกร่ง ต่อเติมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน และเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจไม่สามารถทำได้คนเดียว และให้เชื่อมโยงกับแนวคิดของประชารัฐสร้างไทย โดยเชื่อมโยงกับกลไกขององค์กรต่างๆ ที่ได้ทำเอาไว้ เช่น ธนาคารออมสิน ธกส. หรือกองทุนหมู่บ้าน”

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537