พพ.-นิคมฯ อมตะซิตี้ ดึงโรงงานปรับตัวสู่อุตสาหกรรมเมืองอัจฉริยะ 4.0
share facebook
นางสาวนวลจันทร์ เตขะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวเปิดงานเสวนา "การพัฒนานวัตกรรมพลังงานกับการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart​ City)" เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องศรีชลวิน โรงแรมพานหินรีเจ้นท์ฯ ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ​ และเผยแพร่ข้อมูลการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้​ ระยอง​ เนื่องจากเป็นพื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ​ และเป็นพื้นที่ที่มีการใข้พลังงานในสัดส่วนที่สูง​ จากจำนวนสถานประกอบการที่มีการผลิตอุตสาหกรรมต่างๆ​ เป็นจำนวนมาก​ ซึ่งการพัฒนานิคมฯ​ กำลังมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ​ (Smart​ City)​ ในอนาคตที่สอดคล้องกับการพัฒนาพลังงานของประเทศ​ ทั้งในด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน​ เพื่อการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน​ให้เกิดประสิทธิภาพ​ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรมและครบวงจร

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537