กระทรวงพลังงาน ส่งเสริม การใช้น้ำมันดีเซล B10
share facebook


นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B10 โดยร่วมมือกับกลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซล และสมาพันธ์สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย เพื่อยืนยันความพร้อมของทุกฝ่ายในการสนับสนุนการใช้น้ำมันดีเซล B10 เป็นดีเซลฐานแทน B7 รวมทั้งยังช่วยลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 และประหยัดการนำเข้าน้ำมันได้ถึงประมาณ 1.8 ล้านลิตรต่อวัน ณ ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร C เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562
นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า "การส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B10 ซึ่งมีสัดส่วนไบโอดีเซลผสมในเนื้อน้ำมันดีเซลประมาณ 10% เป็นมาตรการของกระทรวงพลังงานในการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล(B100) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน โดยจะมีการกำกับดูแล ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการจำหน่ายที่สถานีบริการน้ำมัน จึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนเลือกใช้ B10 ซึ่งมีราคาถูกกว่า B7 ถึงลิตรละ 2 บาท และยังมีน้ำมันไบโอดีเซล B20 เป็นทางเลือกสำหรับรถขนาดใหญ่ ส่วนรถรุ่นเก่า และรถค่ายยุโรปก็ยังมีน้ำมันทางเลือก B7 ไว้รองรับอีกด้วย โดยผู้ใช้รถยนต์สามารถตรวจสอบว่ารถรุ่นไหนใช้น้ำมันดีเซล B10 ได้หรือไม่ จากเว็บไซต์ของกรมธุรกิจพลังงาน www.doeb.go.th หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของผู้ผลิตรถยนต์แต่ละยี่ห้อ"


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537