ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. จัดกิจกรรมเสวนา "การพัฒนานวัตกรรมพลังงานกับการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)"

วันที่ 28 ต.ค. 2562 share facebook
นางสาวนวลจันทร์​ เตชะเสริมสุขกูล​ รองอธิบดี​กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม​เสวนา​ "การพัฒนานวัตกรรมพลังงานกับการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ​(Smart​ City)"​ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ​ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้​ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง​ พพ.​ กับ​ กลุ่มบริษัท​ อมตะ​ คอร์ปอเรชัน​ จำกัด​ (มหาชน)​ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนานิคมอุตสาหกรรม​ไปสู่เมืองอัจฉริยะ​ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ​ สอดรับกับนโยบายภาครัฐที่กำหนดนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เป็นกลไกที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และกระจายความเจริญอย่างเท่าเทียมกันในทุกภูมิภาคของประเทศ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537