ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2020 ครั้งที่ 4

วันที่ 25 ต.ค. 2562 share facebook
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2020 ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เพื่อให้ภาครัฐและเอกชน ทั้งภาคธุรกิจ โรงงาน อาคาร สถานประกอบการ หรือผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด พร้อมกันนี้ นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคคมนาคม ได้มาชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด Thailand Energy Awards 2020 ซึ่งการประกวดจะเปิดรับผลงาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และจะมีการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ครั้งที่ 5 (ครั้งสุดท้าย) ที่จังหวัดกระบี่ ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องอังศนา โรงแรมปกาสัย รีสอร์ท จ.กระบี่ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandenergyaward.com

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537