ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา

วันที่ 22 ต.ค. 2562 share facebook
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ให้การต้อนรับ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการ สมาชิกวุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ในโอกาสที่ได้มาศึกษาดูงาน เพื่อสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย แผนงานและการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงาน ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537