ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
รองนายกรัฐมนตรี มอบรางวัล Thailand Energy Awards 2019

วันที่ 18 ต.ค. 2562 share facebook

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2019 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 105 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของทุกภาคส่วน ในความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ โดยรางวัล Thailand Energy Awards นับเป็นรางวัลเกียรติยศในภาคพลังงานที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ในการพัฒนาและนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยในการอนุรักษ์และพัฒนาพลังงานทดแทนจนประสบความสำเร็จ รางวัลที่ผู้ประกอบการได้รับเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการพลังงานควบคู่ไปกับการพัฒนาประโยชน์ให้แก่สังคม ให้แก่ประเทศและโลก

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า สิ่งที่ผู้ประกอบการทุกท่านได้รับนั้นไม่ใช่เป็นแค่รางวัล แต่เป็นการตอกย้ำว่าทุกท่านเป็นผู้นำ เป็นต้นแบบ และแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนให้แก่ประเทศ และตอกย้ำว่าเราเป็นผู้นำในการพัฒนาพลังงานในระดับอาเซียน

นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า ตลอด 20 ปีของการประกวด Thailand Energy Awards มีผู้ประกอบการได้รับรางวัลทั้งสิ้น 951 รางวัล ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 1.9 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนการลดใช้พลังงานกว่า 9,300 ล้านบาท โดยในปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 66 รางวัล และไปคว้ารางวัลในการประกวด ASEAN Energy Awards ได้ 23 รางวัล

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537