ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ "พลังงานพารวย ช่วยชาติ ช่วยประชาชน" อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

วันที่ 10 ต.ค. 2562 share facebook
กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ "พลังงานพารวย ช่วยชาติ ช่วยประชาชน" อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ "พลังงานพารวย ช่วยชาติ ช่วยประชาชน” ณ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ซึ่ง พพ. และสำนักงานในภาคเหนือคือ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในระดับชุมชน อาทิ การผลิตและใช้พลังงานชีวภาพ/ชีวมวลในระดับชุมชน ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และเทคโนโลยีพลังงานชุมชนอื่นๆ ภายในงานยังมีเวทีเสวนาที่เชิญผู้นำชุมชน นักวิชาการ ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ประสบความสำเร็จในการใช้พลังงานทดแทน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีเครือข่ายเกษตรกรและผู้สนใจใช้พลังงานทดแทนเข้าร่วมงานมากกว่า 300 คน ซึ่ง พพ. ได้มอบชุดองค์ความรู้โซลาร์เซลล์สูบน้ำ ให้แก่ชุมชนบ้านต้นกอก ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เห็นประโยชน์จากการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537