นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้เตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด ของศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ณ วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดตำบลนาบอน ต.นาบอน
share facebook
นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้เตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด ของศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ณ วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดตำบลนาบอน ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช และกลุ่มเพาะเห็ดบ้านเขาปูน ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 6 ต.ค. 62

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537