นายหร่อหยา จันทรัตนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน และคณะฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน
share facebook
นายหร่อหยา จันทรัตนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน และคณะฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน โดยมีนายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี นายถาวร บุญศรี หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) นายสุรเชษฐ์ หรดี พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) วันที่ 7 ต.ค. 62

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537