พพ. นำคณะผู้ประกอบการเยี่ยมชมความสำเร็จข้าวซีพี
share facebook

นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำเจ้าหน้าที่และคณะผู้ประกอบการโรงงาน อาคาร และธุรกิจด้านพลังงาน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานผลสำเร็จของผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2019 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม และ ด้านบุคลากรประเภททีมงานด้านพลังงานโรงงานควบคุมและรางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Awards 2019 ณ บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562
บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เป็นโรงงานหลักที่ผลิตข้าวภายใต้แบรนด์ ข้าวตราฉัตร มีกำลังการผลิต 1.08 ล้านตันต่อปี ส่ง ขายทั้งในประเทศและมากกว่า100 ประเทศทั่วโลก โดยอาคารผลิตจะใช้วิธีการลำเลียงและขนถ่ายข้าวตามแรงโน้มถ่วงของโลก เพื่อประหยัดพลังงาน ควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีการประยุกต์ใช้โปรแกรมในส่วนของการควบคุมกระบวนการผลิต (SCADA Program) การใช้ Dust Collector ดักจับฝุ่นตลอดกระบวนการ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก ส่งผลให้ สามารถลดการใช้พลังงานรวมลงได้ร้อยละ 28.42 เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปี 2558 คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดลงรวม 15.47 ล้านบาท ด้วยเงินลงทุน 10.89 ล้านบาท

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537