ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การสัมมนาแถลงผลสำเร็จ การลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund)

วันที่ 3 ต.ค. 2562 share facebook
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาแถลงผลสำเร็จ "โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund)” พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จในโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน จำนวนทั้งสิ้น 60 แห่ง ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ซึ่ง พพ. ได้จัดทำรายงานการตรวจวัดปริมาณพลังงานก่อนและหลังการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ขอรับการสนับสนุน จากโรงพยาบาลทั้งหมด 60 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ พบว่ามีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 154 มาตรการ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 75 ล้านหน่วยต่อปี ลดการใช้เชื้อเพลิงได้ 27 ล้านเมกะจูลต่อปี คิดเป็นพลังงานที่ลดได้รวมทั้งสิ้น 297 ล้านเมกะจูลต่อปี หรือ 7,033 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อปี ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 45,283 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้รวมทั้งสิ้น 316 ล้านบาทต่อปี ด้วยเงินลงทุนรวม 710 ล้านบาท

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537