สัมมนาเปิดตัว “ โครงการศึกษาศักยภาพการประหยัดพลังงาน ในระบบรถขนส่งห้องเย็น (Cold Chain)
share facebook

นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเปิดตัว " โครงการศึกษาศักยภาพการประหยัดพลังงาน ในระบบรถขนส่งห้องเย็น (Cold Chain) " ณ ห้องราชา 2 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ โดยในมาตราการการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งถือเป็นส่วนที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากภาคขนส่งมีการใช้พลังงานถึงร้อยล่ะ 40 ของการใช้พลังงานของประเทศ และธุรกิจการขนส่งสินค้า ห่วงโซ่ความเย็น Cold Chain ก็เป็นส่วนที่สำคัญในภาคขนส่งด้วย เช่นกัน ดังนั้นการนำเครื่องมือในการบริหารจัดการทางด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพรวมถึงอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงต่างๆ มาใช้ในธุรกิจ Clod Chain ไม่ว่าจะเป็นประเภทแช่เย็นที่ใช้อุณภูมิ 0-20 องศาเซลเซียส หรือแช่เยือกแข็งที่ใช้อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียสลงไป จะช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน และสามารถรักษาคุณภาพของสินค้า เช่น ผัก ผลไม้ นม เนื้อสัตว์ ให้คงคุณภาพที่ดีที่สุดก่อนที่จะถึงจุดจำหน่ายให้กับผู้บริโภค

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537