ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. ประกวดสุดยอดนวัตกรรมพลังงาน TE-IT 2019

วันที่ 19 ก.ย. 2562 share facebook
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในการเปิดโครงการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 (Thailand Energy Innovation and Technology Awards 2019 : TE-IT 2019) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2652 ณ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างความตื่นตัวในการคิดค้น วิจัย และพัฒนาในด้านการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศ ตอบสนองและสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปด้านพลังงาน และนโยบาย THAILAND 4.0 โดยมีการประกวดประเภทบุคคลและหน่วยงาน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดฯ สามารถดูรายละเอียดได้ที่www.te-it2019.com

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537