ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การประชุมแถลงผล "โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ 2)"

วันที่ 16 ก.ย. 2562 share facebook
นายโสภณ มณีโชติ ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมแถลงผล "โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ 2)" ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ซึ่ง พพ. ได้ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศในอาคารควบคุมภาครัฐ ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 10 ปี อันจะส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานในอาคารอย่างเป็นรูปธรรม ลดภาระค่าไฟฟ้าของภาครัฐ กระตุ้นให้ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter พัฒนาเทคโนโลยีและราคาให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดการใช้อย่างแพร่หลายในภาคประชาชนได้ต่อไป โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการแถลงผลการดำเนินงานในกลุ่มที่ 2 อันเป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ซึ่งมีอาคารควบคุมภาครัฐได้รับการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศจำนวนทั้งสิ้น 100 อาคาร รวม 9,712 เครื่อง เกิดผลประหยัดด้านไฟฟ้ามากกว่า 13 ล้านหน่วยต่อปี หรือคิดเป็นเงินกว่า 55 ล้านบาทต่อปี

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537