ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ "พลังงานพารวย ช่วยชาติ ช่วยประชาชน" อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 19 ก.ย. 2562 share facebook

นางสาวนวลจันทร์​ เตชะเสริม​สุขกูล รองอธิบดี​กรมพัฒนา​พลังงาน​ทดแทน​และ​อนุรักษ์​พลังงาน​ (พพ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ "พลังงานพารวย ช่วยชาติ ช่วยประชาชน” ณ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน​ 2562 ซึ่ง พพ. และสำนักงานในภาคอีสานคือ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 จังหวัดมหาสารคามได้จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในระดับชุมชน อาทิ​ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์​ ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์​ การผลิตและใช้พลังงานชีวภาพ/ชีวมวลในระดับชุมชน​ และเทคโนโลยีพลังงานชุมชนอื่นๆ​ โดยมีเครือข่ายเกษตรกรรมและผู้สนใจใช้พลังงานทดแทนเข้าร่วมงานมากกว่า 300 คน
ภายในกิจกรรม​ยังมีเวทีเสวนาที่เชิญ​ผู้แทนทั้งภาครัฐ รวมถึงปราชญ์​ชาวบ้านในท้องถิ่น ร่วมแลกเปลี่ยน​ความคิดเห็น​ โดยภาคประชาชนในพื้นที่มีความตื่นตัวกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพิ่มผลผลิต ลดปัญหาขาดแคลนน้ำ ซึ่ง พพ. ได้มอบชุดโซลาร์​เซลล์​แสงสว่างและสูบน้ำ ให้แก่ศูนย์​ฟื้นภูมิไทและเครือ​ข่ายเกษตร​ยั่งยืนบ้านคำไผ่ ต.สามัคคี​ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์​ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เห็นประโยชน์จากการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537