ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมเป็นวิทยากร ให้กับสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ ใน กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง
share facebook
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ ใน กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนวัดศรีสารีน้อย ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 200 คน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537