ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เข้าร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และการคัดแยกขยะ
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เข้าร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และการคัดแยกขยะ ในโครงการป้องกันการเกิดโรคจากการทิ้งขยะไม่ถูกต้อง และการประหยัดพลังงาน ณ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 103 คน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537