ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทน ในงานจัดค่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 8 ตาม โครงการสิ่งแวดล้อมดี โรงเรียนและชุมชนน่ามอง ปี 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนักและเห็นค่าของสิ่งแวดล้อม
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทน ในงานจัดค่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 8 ตาม โครงการสิ่งแวดล้อมดี โรงเรียนและชุมชนน่ามอง ปี 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนักและเห็นค่าของสิ่งแวดล้อม ร่วมคิดพัฒนาและอนุรักษ์ให้เกิดความยั่งยืนด้านสภาพแวดล้อมและสังคม ณ ห้องมัลติมิเดีย โรงเรียนพังตรุราษฎ์รังสรรค์ ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 16 กันยายน 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537