ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าสาธิตการใช้เตาเผาถ่านเนื่องด้วยศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำเรื่องการเผาถ่านจากถัง 200 ลิตร
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าสาธิตการใช้เตาเผาถ่านเนื่องด้วยศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำเรื่องการเผาถ่านจากถัง 200 ลิตร และเพื่อฝึกให้นักเรียนจำนวน 40 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 12 กันยายน 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537