ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. เปิดตัวโครงการสาธิตเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Smart Farm)

วันที่ 16 ก.ย. 2562 share facebook
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดการสัมมนาเปิดตัวโครงการและชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ โครงการสาธิตเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Smart Farm) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 โดยโครงการสาธิตเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Smart Farm) นี้เป็นโครงการที่จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการพัฒนาการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งจะให้การสนับสนุนทางการเงินแบบให้เปล่า (Direct Subsidy) โดยมุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กให้เป็นฟาร์มต้นแบบของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน โดยจะได้รับการสนับสนุนร้อยละ 30 ซึ่งจะช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายในการลงทุนลงได้และทำให้ระยะเวลาคืนทุนสั้นลงด้วย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537