ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรและและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษา

วันที่ 5 ก.ย. 2562 share facebook
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษา ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยนำหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงานและอาคารไปใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดี พพ. กล่าวว่า "ในส่วนของ พพ. ได้มีภารกิจในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาพลังงานและพยายามผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และที่อยู่อาศัย โดยเผยแพร่วิธีการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด มีความยินดีที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้ความสำคัญและแสดงจุดยืนที่เป็นเครือข่ายของ พพ. ในการที่จะสนับสนุนภารกิจด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยการนำหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอน”

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537