ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การประชุมแถลงผล "โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ 1)"

วันที่ 9 ก.ย. 2562 share facebook

นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมแถลงผลโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ในอาคารควบคุมภาครัฐ ซึ่งมีจำนวนรวมกันกว่า 800 อาคาร เพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 10 ปี อันจะส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานในอาคารอย่างเป็นรูปธรรม ลดภาระค่าไฟฟ้าของภาครัฐ กระตุ้นให้ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter พัฒนาเทคโนโลยีและราคาให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดการใช้อย่างแพร่หลายในภาคประชาชนได้ต่อไป

โดยกิจกรรมในวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เป็นการแถลงผลการดำเนินงานของกลุ่มที่ 1 เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมีอาคารภาครัฐได้รับการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศทั้งสิ้น 90 แห่ง รวม 9,148 เครื่อง เกิดผลประหยัดด้านไฟฟ้ามากกว่า 18 ล้านหน่วยต่อปี หรือคิดเป็นเงินกว่า 75 ล้านบาทต่อปี

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537