ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
งานสัมมนาแถลงผลสำเร็จ "โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานควบคุม"

วันที่ 9 ก.ย. 2562 share facebook
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาแถลงผลสำเร็จ " โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานควบคุม " พร้อมกันนี้ยังได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จในโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวนทั้งสิ้น 33 โรงงาน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ซึ่ง พพ. ได้จัดทำรายงานการตรวจวัดปริมาณพลังงานที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียก่อนและหลังปรับปรุง จากโรงงานควบคุมทั้งหมด 33 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ พบว่ามีการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบน้ำเสียรวม 45.3 ล้านหน่วยต่อปี และเมื่อได้ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน สามารถลดการใช้พลังงานได้ 3.8 ล้านหน่วยต่อปี คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 14.5 ล้านบาทต่อปี ด้วยเงินลงทุนรวม 27.2 ล้านบาท

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537