ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
นายกรัฐมนตรี เปิดงานประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่37

วันที่ 4 ก.ย. 2562 share facebook
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด "การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่ 37 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง และงาน ASEAN Energy Business Forum” ภายใต้โดยแนวคิดหลัก "Advancing Energy Transition Through Partnership and Innovation” ร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อพัฒนานวัตกรรมพลังงานอาเซียน ในยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานให้เข้าสู่ยุคพลังงานที่มีความยั่งยืน ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562

พลเอกประยุทธ์ กล่าวว่า อาเซียนกำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน มีความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นตามอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนจะเป็นพลังงานหลักต่อไปในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นการพัฒนาตลาดและการลงทุนด้านพลังงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาค โดยในการประชุมครั้งนี้อาเซียนเห็นชอบร่วมกันในการผลักดันเป้าหมายด้านพลังงานทดแทนให้ถึงร้อยละ 23 ภายในปี 2025

"Energy for All จะเป็นตีมสำคัญที่มีบทบาทในการพัฒนาพลังงานของอาเซียน เพราะพลังงานเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศและสร้างความผาสุกให้กับทุกคน ประเทศไทยจึงจะร่วมมือกับทุกประเทศในอาเซียน รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาพลังงานสะอาด พลังงานสีเขียว รวมถึงการส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อความมั่นความมั่นคงและยั่งยืน”

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537