ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
นายกรัฐมนตรี เปิดงานประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่37

วันที่4 ก.ย. 2562 share facebook
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด "การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่ 37 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง และงาน ASEAN Energy Business Forum” ภายใต้โดยแนวคิดหลัก "Advancing Energy Transition Through Partnership and Innovation” ร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อพัฒนานวัตกรรมพลังงานอาเซียน ในยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานให้เข้าสู่ยุคพลังงานที่มีความยั่งยืน ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562

พลเอกประยุทธ์ กล่าวว่า อาเซียนกำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน มีความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นตามอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนจะเป็นพลังงานหลักต่อไปในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นการพัฒนาตลาดและการลงทุนด้านพลังงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาค โดยในการประชุมครั้งนี้อาเซียนเห็นชอบร่วมกันในการผลักดันเป้าหมายด้านพลังงานทดแทนให้ถึงร้อยละ 23 ภายในปี 2025

"Energy for All จะเป็นตีมสำคัญที่มีบทบาทในการพัฒนาพลังงานของอาเซียน เพราะพลังงานเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศและสร้างความผาสุกให้กับทุกคน ประเทศไทยจึงจะร่วมมือกับทุกประเทศในอาเซียน รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาพลังงานสะอาด พลังงานสีเขียว รวมถึงการส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อความมั่นความมั่นคงและยั่งยืน”

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537