ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช) เข้าร่วมกิจกรรม "องค์ความรู้สู่ชุมชน" #พลังงานพารวย ช่วยชาติ ช่วยประชาชน# ณ ท่าเรือท่องเที่ยวแหลมประทับ หาดท้องเนียน ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช) เข้าร่วมกิจกรรม "องค์ความรู้สู่ชุมชน" #พลังงานพารวย ช่วยชาติ ช่วยประชาชน# ณ ท่าเรือท่องเที่ยวแหลมประทับ หาดท้องเนียน ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นายธีระพงษ์ ช่วยชู นายอำเภอขนอม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน นางสาวบุษรินทร์ สุวรรณศรี ผอ.กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ พพ.กล่าวรายงาน และ นายภูวนาท รัตนบุรี นักวิชาการพลังงาน (จนท.ศบ.9) บรรยาย หัวข้อ #กลยุทธ์พลังงานทดแทนพารวย# มีผู้เข้าร่วม กิจกรรมประมาณ 300 ท่าน วันที่ 30 ส.ค.62

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537