ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. จัดฝึกอบรมเทคโนโลยีพาราโบลาโดม แปรรูปสินค้าเกษตรในพื้นที่พระราชดำริ

วันที่ 2 ก.ย. 2562 share facebook
นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวต้อนรับ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฎีกาและกิจกรรมพิเศษ กองงานในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายก อบต. พระยาบันลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนดี หัวหน้าและผู้แทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสองห้อง กลุ่มอาชีพตำบลพระยาบันลือ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และแขกผู้มีเกียรติ และเปิดการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนการสาธิตการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมสำหรับพื้นที่พระราชดำริ ซึ่งตามแผนงานโครงการสนับสนุนการสาธิตการแปรรูปฯ ด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่อำเภอลาดบัวหลวงจะได้รับการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม จำนวน 3 ระบบ ซึ่งขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จจำนวน 2 ระบบ ที่พร้อมจะใช้งาน ดังนั้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบอบแห้งฯ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด จึงจัดให้มีการฝึกอบรม 2 ครั้ง โดยครั้งแรกมีเนื้อหาครอบคลุมเทคโนโลยีระบบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม และเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จนกระทั่งการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และในครั้งนี้ได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้านการกำหนดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และแนวทางด้านการตลาด เพื่อให้เกษตรกรมองเห็นภาพรวมของการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ฯ ในการผลิตสินค้าเชิงพาณิชย์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537